Tietoa meistä

Maya Nepal ry on suomalainen lasten oikeuksien puolesta toimiva, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Tuemme tällä hetkellä 10 lapsen/nuoren lastenkotia sekä 3 omassa asunnossa asuvan nuoren itsenäistymistä Nepalissa. Lasten taustat ovat rikkonaiset ja monenlaisten loukkausten sävyttämät.

Toimintamme juuret ovat paikalisten ihmisten taistelussa kaltoin kohdeltujen lasten oikeuksien puolesta. Pääperiaatteemme on huomioida lapsi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä, luoda hänelle pysyvä ja rakastava arki sekä tukeva pohja tulevaisuudelle. Toimintamme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

Huhtikuusta 2016 nepalilaisena yhteistyökumppaninamme on toiminut SHE Nepal.

Auta/Tue työtämme

Tukijoiden avulla Maya Nepal ry antaa lapsille kodin ja elämän, jossa toteutuvat lasten oikeudet. Ryhdy nyt jäseneksi ja ja tee työmme mahdolliseksi. Jatkuvan tuen turvin saamme yhdessä pysyviä muutoksia aikaan. Lastenkodin kuukausittaiset menot ovat noin 2300 €, tämä summa tarvitaan joka kuukausi, jotta lapset saavat käydä koulua, työntekijät saavat palkkansa ja kodissa on ruokaa, kaasua ja sähköä.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi ja voit maksaa vuosittaisen jäsenmaksun 15 euroa tai vapaavalintaisen isomman summan, esimerkiksi 35, 45, 55, 100 tai 310 euroa tilille FI0755340520078720. Käytä tällöin viitenumeroa 110 ja lähetä yhteystietosi Maya Nepal ry:n sähköpostiin mayanepalry@gmail.com, jotta voimme lähettää sinulle uutiskirjeen joka kolmas kuukausi. Jäsenenä sinulla on oikeus osallistua vuosikokoukseen ja vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Esimerkkejä vaihtoehtoisesta jäsenmaksusta:

20 € maksaa lastenkodin sähköt kuukaudessa, 45 € kattaa kuukauden riisit lastenkodille, 68 € kattaa yhden lapsen kuukauden koulumaksut, välipalat ja vaatteet, 100 € lasten terveydenhuoltoon, 310 € lastenkodin kuukausittainen vuokra, 550 euroa tarvitaan kuukausittain nepalilaisten työntekijöiden palkkoihin. Kaikki tuotto menee pankin toimituskuluja lukuun ottamatta lyhentämättömänä Nepalin lasten tukemiseen.

Työskentelemme lasten oikeuksien puolesta

Maya Nepal ry rahoittaa nepalilaisen lastenkodin toimintaa Katmandussa, Nepalin pääkaupungissa. Koti tarjoaa rakastavan, pysyvän ja turvallisen ympäristön lapsille, joiden taustat ovat rikkonaiset. Kodissa asuu tällä hetkellä 10 lasta. Lisäksi yhdistys tukee muiden lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä pyrkii edistämään lasten oikeuksien toteutumista Nepalissa. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja erilaisten tapahtumien tuotoilla. Varat käytetään lyhentämättöminä lasten asuinkustannuksiin, koulunkäyntiin, työntekijöiden palkkoihin ja peruselintarvikkeisiin, kuten ruokaan, vaatteisiin, lääkkeisiin ja hygieniaan. Suomessa toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön.

Toimintamme perustuu paikallisuuteen ja yhdessä tekemiseen

Maya Nepal ry sai alkunsa nepalilaisten ystäviemme aloittamasta taistelusta korruptoituneen ja väkivaltaisen lastenkodin sulkemiseksi. Pelastetuille lapsille perustettiin Maya Nepal -koti. Sen jälkeen paikalliset työntekijät ovat tehneet yhteistyössä suomalaisten vapaaehtoisten kanssa aktiivisesti töitä nepalilaisten lasten puolesta uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumattomina. Pyrimme lisäksi ottamaan ympäristön hyvinvoinnin huomioon kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteena pysyvä muutos

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia apua tarvitsevien lasten hyväksi yleisemminkin ja tukea lasten elinoloja lastenkodeissa ja kaduilla sekä jakaa tietoa lasten oikeuksista niin Nepalissa kuin Suomessa. Kasvaessaan myös lastenkodin lapset ovat alkaneet toimia oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta ja jatkavat näin työtämme.

Toiminta

Maya Nepal ry:n päätukikohde on She Nepal -koti, joka tarjoaa 10 lapselle pysyvän kodin ja rakastavan ilmapiirin kasvaa aikuiseksi. Koti sijaitsee Naraynthanissa, Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa. Nepalilainen yhteistyökumppanimme on She Nepal (http://shenepal.org.np/). She Nepalin johtajana ja sydämenä on Smita Lama.  Kodissa asuu ja työskentelee Monju -didi (suom. isosisko) ja Laxmi-didi.

Lasten taustat ovat rikkonaiset ja köyhät, eivätkä he ole aiemmin pystyneet elämään turvallista lapsuutta ilman väkivallan pelkoa. Osalla heistä on toinen vanhempi elossa, mutta köyhyyden ja sosiaalisten ongelmien vuoksi he eivät voi huolehtia lapsistaan.

Elämä lastenkodissa sujuu leikin, musiikin ja läksyjen parissa. Lapset kertovat taustastaan ja elämästään muun muassa näin:

I have not my mother and father, I haven’t seen their face also. Sometimes I feel myself unknown that my mother born me but I haven’t see her face. But I’m so happy to live here, I am studying. I want to stay here until I finish my study. After study I want to fulfil my aim and help the poorest people. I don’t want any bad things happening in my life. I want to be a great person. I want to open same like Maya Nepal home after I’m big to fulfill poorest people’s wishes. I’m so happy to live here. I want to thank for you all that you are doing us like this thing. I like my bright future will be good. Thanks a lot. ”

Tyttö,  14

My village is on the side of river. It is small village with nearly something 40 families. The houses are made of mud and they are almost hidden by trees. Now I’m studying grade 11. My major subject is journalism. My life was changed here in Maya Nepal. Now I’m so happy.

Poika, 18

Maalaus: Saul Magar. Julisteita ja kortteja voi tiedustella mayanepalry@gmail.com

Muut tukikohteet

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa tiedon ja resurssien puute aiheuttaa sortoa, riistoa ja väkivaltaa. Vanhemmat eivät voi aina turvata lapsille koulunkäyntiä ja perustarpeita, joten he saattavat päätyä laittamaan lapsensa lastenkotiin. Lapselle paras paikka on kuitenkin yleensä koti ja siksi tuemme kotona asumista mahdollisuuksien mukaan.

Lastenkoteja Nepalissa on paljon, mutta sellaiseen pääseminen ei aina takaa lapselle turvallista elämää: liian usein erilaiset lasten oikeuksien loukkaukset kuuluvat monen orpokotilapsen arkipäivään. Maya Nepal ry:llä on kontakteja muutamaan muuhun lastenkotiin Kathmandussa, joiden kanssa yhteistyö perustuu vierailuihin ja satunnaiseen esim. vaatetukeen.